Cúrsaí Gaeilge

Cúrsaí Gaeilge d'aoisghrúpaí 12 -18

Fáilte go Coláistí Chorca Dhuibhne

Is Coláiste Gaeilge sinn atá lonnaithe i nGaeltacht Chorca Dhuibhne ag soláthar Cúrsaí Gaeilge do dhaltaí sna grúpaí seo a leanas:

Cúrsaí Samhraidh 2024 Ar Fáil Anois

Réamhteastas Sóisearach (Bean a Tí)

Raghaidh an cúrsa seo chun tairbhe do dhaltaí atá sa chéad bhliain agus sa dara bliain. Clúdófar topaicí ar churaclam an Teastais Shóisearaigh ar bhonn idirghníomhach. Béim láidir ar labhairt na Gaeilge.

Cothófar grá i bhfoghlaim na Gaeilge ar Leithinis Chorca Dhuibhne i gcroílár Ghaeltacht Chiarraí Thiar.

Tá an cúrsa seo oiriúnach do dhaltaí idir 12-14 bliana d’aois agus uaireanta oireann an rogha fanacht i suíomh cónaitheach do dhaltaí atá ag fágaint an bhaile den gcéad uair!

Dátaí na gCúrsaí 2024

D1: 3 Mheitheamh 2023 - 17 Mheitheamh 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €1050 iomlán

E1: 18 Mheitheamh 2023 - 1 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €1050 iomlán

F1: 2 Iúil 2023 - 16 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €995 iomlán

G1: 17 Iúil 2023 - 31 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €995 iomlán

H1: 1 Lúnasa 2023 - 8 Lúnasa 2023Dúnta

Cúrsa Seachtaine | €250 éarlais | €495 iomlán

R1 – 1 week Pre Junior cert course
R1: 2 Iúil 2023 - 8 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Seachtaine | €250 éarlais | €495 iomlán

U1: 24 Iúil 2023 - 31 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Seachtaine | €250 éarlais | €495 iomlán

Réamh-Ardteist (Bean a Tí )

Dátaí na gCúrsaí 2024

D1: 3 Mheitheamh 2023 - 17 Mheitheamh 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €1050 iomlán

E1: 18 Mheitheamh 2023 - 1 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €1050 iomlán

F1: 2 Iúil 2023 - 16 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €995 iomlán

H1: 1 Lúnasa 2023 - 8 Lúnasa 2023Dúnta

Cúrsa Seachtaine | €250 éarlais | €495 iomlán

G1: 17 Iúil 2023 - 31 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €995 iomlán

S1 – 1 week intensive revision course for Leaving Cert
S1: 2 Aibreán 2023 - 7 Aibreán 2023Dúnta

| €250 éarlais | €550 iomlán

T1 – Weekend revision course for Leaving Cert Oral examination
T1: 24 Márta 2023 - 26 Márta 2023Dúnta

| €100 éarlais | €220 iomlán

Beidh an cúrsa seo mar thairbhe do dhaltaí réamh-Ardteiste. Cé go gclúdófar gach cuid den gcúrsa, cuirfear béim ar an dteanga labhartha agus ar fhorbairt scileanna béil agus cumarsáide.

Cabhróidh sé seo le daltaí le gach gné den gcúrsa, ach go háirithe le Scrúdaithe Béil agus Éisteachta.

Cúrsaí Bunscoile (Bean a Tí)

Le roinnt blianta anuas, is coláiste é do leanaí bunscoile atá 10 mbliana d’aois agus os a chionn. Cuirtear béim ar leith ar imeachtaí oiriúnacha tráthnóna agus gan dabht, dá óige é an leanbh atá ag foghlaim is ea is fearr é a deirtear.

Dátaí na gCúrsaí 2024

E1: 18 Mheitheamh 2023 - 1 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €1050 iomlán

F1: 2 Iúil 2023 - 16 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €995 iomlán

G1: 17 Iúil 2023 - 31 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €995 iomlán

H1: 1 Lúnasa 2023 - 8 Lúnasa 2023Dúnta

Cúrsa Seachtaine | €250 éarlais | €495 iomlán

Coláiste Íde (Lóistín i gColáiste Cónaitheach)

Dátaí na gCúrsaí 2024

J1: 17 Mheitheamh 2023 - 1 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €1050 iomlán

K1: 3 Iúil 2023 - 17 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €995 iomlán

L1: 18 Iúil 2023 - 1 Lúnasa 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €995 iomlán

Reáchtálann Coláistí Chorca Dhuibhne clár cónaithe samhraidh 2 sheachtain i gColáiste Íde i gCuan an Daingin. Is tigh mainéir ón 18ú aois é Coláiste Íde.

Fanann gach mac léinn ag an gColáiste Cónaitheach. Déanann an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus oifigigh as Coláistí Chorca Dhuibhne cigireacht ar Choláiste Íde. Tá Coláiste Íde ar ardchaighdeán agus tá aon leaba amháin singil ag gach dalta. Fostaítear foireann na cistine chun béilí sláintiúla a chur ar fáil ó bhiachláir atá aontaithe le Coláistí Chorca Dhuibhne.

Coláiste Gaeilge i nGaeltacht Chorca Dhuibhne

Coláistí Chorca Dhuibhne Teo

Coláiste Gaeilge i nGaeltacht Chorca Dhuibhne

Tá Coláistí Chorca Dhuibhne Teo ar an bhfód i mBaile an Fheirtéaraigh, Iarthar Chiarraí, le beagnach daichead bliain anuas. Is fochuideachta é de Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne é a bunaíodh i 1966.

Tá Coláistí Chorca Dhuibhne ag leanúint ar aghaidh go dtí an lá atá inniu ann ag reáchtáil cúrsaí Gaeilge ar shlí bhrabúsach do dhaltaí san aoisghrúpa 10-18 mbliana d’aois agus d’Ábhair Oidí agus do Mhúinteoirí Iarchéime faoi Oiliúint

Cúrsaí Samhraidh 2023 Ar Fáil Anois