Eolas do Mhúinteoirí

Mo bhuíochas dod fhiosrúchán faoi múineadh le Coláistí Chorca Dhuibhne i 2023. Gach bliain deinimíd ár ndícheall breis daltaí a mhealladh go Corca Dhuibhne. Bheinn buíoch díot dá bhféadfá aon chúnamh a thabhairt dúinn maidir le heolas faoi na cúrsaí a scaipeadh i measc múinteoirí agus daltaí.  Seo a leanas dátaí do chúrsaí:

Cúrsa d’Ábhar Oidí

Níl aon chúrsaí sceidealaithe faoi láthair

Gnáthchúrsaí

Níl aon chúrsaí sceidealaithe faoi láthair

Lóistín ar Champas (Coláiste Íde)

Níl aon chúrsaí sceidealaithe faoi láthair
Is iad dualgaisí múinteoirí na ngnáthchúrsaí ná múineadh sna ranganna ar maidin óna 10.00 r.n. go dtí 12.45 i.n. Bíonn timpeall fiche cúig dalta i ngach rang. Eagraítear clár cuimsitheach spóirt sa tráthnóna óna 3.00 i.n. go 5.00 i.n. le haghaidh gach Cúrsa agus bíonn ar mhúinteoir a bheith i láthair. Cuirtear céilí ar siúl gach oíche agus caitheann múinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith. Fanann na scoláirí sna Coláistí don lón laethanta áirithe i rith an Chúrsa, bíonn ar mhúinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith. Bíonn ceannairí ar gach cúrsa chun cabhrú leis na múinteoirí ó thaobh iompar na ndaltaí, labhairt na Gaeilge agus gach gné den chúrsa. Má tá breis eolais nó bróiséirí uait is féidir glaoch orm san oifig nó nóta a chur chugam.
Le gach dea-ghuí,
Páidí Ó Sé,
Bainisteoir.