Bí i do Bhean / Fhear an Tí

Eolas do Mhúinteoirí

Mo bhuíochas dod fhiosrúchán faoi múineadh le Coláistí Chorca Dhuibhne i 2024. Gach bliain deinimíd ár ndícheall breis daltaí a mhealladh go Corca Dhuibhne. Bheinn buíoch díot dá bhféadfá aon chúnamh a thabhairt dúinn maidir le heolas faoi na cúrsaí a scaipeadh i measc múinteoirí agus daltaí. 

Seo a leanas dátaí do chúrsaí:

Cúrsa d’Ábhar Oidí

A1: 5 January 2024 - 19 January 2024Closed

2 Week Course | €50 deposit | €815 total

C3: 16 August 2024 - 30 August 2024Full

2 Week Course

M1: 30 June 2024 - 14 July 2024

2 Week Course | €50 deposit | €815 total

N1: 14 July 2024 - 28 July 2024

2 Week Course | €50 deposit | €815 total

C4: 16 August 2024 - 30 August 2024Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course

A2: 4 May 2024 - 18 May 2024Closed

2 Week Course | €50 deposit | €815 total

Please note: As this course is in high demand, we will would kindly ask that students refrain from requesting specific Accommodation/ Centres.

Please ensure that friend groups are no larger than 4. Friend groups larger than four will be divided at the discretion of the accommodation officer.

Tá sé de dhualgas ar an scoláire an táille den dTréimhse Foghlama ar líne a íoc roimh tús an chúrsa. Gheobhaidh an scoláire aisíocaíocht ar an dtáille ón gColáiste Oiliúna fé seach.

A3: 19 May 2024 - 31 May 2024Closed

2 Week Course | €50 deposit | €815 total

Gnáthchúrsaí

D1: 2 June 2024 - 15 June 2024Full

Please note: This course, and waiting list, are now fully booked.
We are currently not accepting further applications for this course.

2 Week Course | €250 deposit | €1100 total

E1: 16 June 2024 - 29 June 2024Full

Please note: This course, and waiting list, are now fully booked.
We are currently not accepting further applications for this course.

2 Week Course | €250 deposit | €1100 total

F1: 30 June 2024 - 14 July 2024Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €1100 total

G1: 15 July 2024 - 28 July 2024Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €1090 total

H1: 29 July 2024 - 11 August 2024Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €1090 total

U1: 22 July 2024 - 5 August 2024Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €1090 total

R1: 30 June 2024 - 6 July 2024Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

1 Week Course | €250 deposit | €540 total

S1: 7 July 2024 - 21 July 2024Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €1100 total

Campus Accommodation (Coláiste Íde)

J1: 15 June 2024 - 29 June 2024Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €1100 total

K1: 1 July 2024 - 13 July 2024Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €1090 total

L1: 14 July 2024 - 27 July 2024Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €1020 total

Is iad dualgaisí múinteoirí na ngnáthchúrsaí ná múineadh sna ranganna ar maidin óna 10.00 r.n. go dtí 12.45 i.n. Bíonn timpeall fiche cúig dalta i ngach rang. Eagraítear clár cuimsitheach spóirt sa tráthnóna óna 3.00 i.n. go 5.00 i.n. le haghaidh gach Cúrsa agus bíonn ar mhúinteoir a bheith i láthair. Cuirtear céilí ar siúl gach oíche agus caitheann múinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith. Fanann na scoláirí sna Coláistí don lón laethanta áirithe i rith an Chúrsa, bíonn ar mhúinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith.

Bíonn ceannairí ar gach cúrsa chun cabhrú leis na múinteoirí ó thaobh iompar na ndaltaí, labhairt na Gaeilge agus gach gné den chúrsa.

Má tá breis eolais nó bróiséirí uait is féidir glaoch orm san oifig nó nóta a chur chugam.

Le gach dea-ghuí,
Páidí Ó Sé,
Bainisteoir.