Eolas do Mhúinteoirí

Mo bhuíochas dod fhiosrúchán faoi múineadh le Coláistí Chorca Dhuibhne i 2022. Gach bliain deinimíd ár ndícheall breis daltaí a mhealladh go Corca Dhuibhne. Bheinn buíoch díot dá bhféadfá aon chúnamh a thabhairt dúinn maidir le heolas faoi na cúrsaí a scaipeadh i measc múinteoirí agus daltaí. 

Seo a leanas dátaí do chúrsaí:

Cúrsa d’Ábhar Oidí

A1: 4 January 2023 - 18 January 2023Closed

2 Week Course | €50 deposit | €750 total

B1: 1 April 2023 - 15 April 2023Closed

2 Week Course | €50 deposit | €815 total

B2: 2 April 2023 - 16 April 2023Closed

2 Week Course | €50 deposit | €815 total

C1: 30 April 2023 - 14 May 2023Closed

2 Week Course | €50 deposit | €815 total

Please note: As this course is in high demand, we will would kindly ask that students refrain from requesting specific Accommodation/ Centres.

Tá sé de dhualgas ar an scoláire an táille den dTréimhse Foghlama ar líne a íoc roimh tús an chúrsa. Gheobhaidh an scoláire aisíocaíocht ar an dtáille ón gColáiste Oiliúna fé seach.

C2: 14 May 2023 - 27 May 2023Full

Please contact the office to discuss this course- 06691 56100

2 Week Course | €50 deposit | €750 total

C3: 18 August 2023 - 1 September 2023Full

2 Week Course

A2: 18 August 2023 - 1 September 2023

2 Week Course | €50 deposit | €815 total

M1: 9 July 2023 - 23 July 2023

2 Week Course | €265 deposit | €815 total

Gnáthchúrsaí

D1: 3 June 2023 - 17 June 2023Full

2 Week Course | €250 deposit | €1050 total

E1: 18 June 2023 - 1 July 2023Full

2 Week Course | €250 deposit | €1050 total

F1: 2 July 2023 - 16 July 2023Full

2 Week Course | €250 deposit | €995 total

G1: 17 July 2023 - 31 July 2023Full

2 Week Course | €250 deposit | €995 total

H1: 1 August 2023 - 8 August 2023Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

1 Week Course | €250 deposit | €495 total

R1 – 1 week Pre Junior cert course
R1: 2 July 2023 - 8 July 2023Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

1 Week Course | €250 deposit | €495 total

U1: 24 July 2023 - 31 July 2023Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

1 Week Course | €250 deposit | €495 total

Campus Accommodation (Coláiste Íde)

J1: 17 June 2023 - 1 July 2023Full

2 Week Course | €250 deposit | €1050 total

K1: 3 July 2023 - 17 July 2023Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €995 total

L1: 18 July 2023 - 1 August 2023Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €995 total

Is iad dualgaisí múinteoirí na ngnáthchúrsaí ná múineadh sna ranganna ar maidin óna 10.00 r.n. go dtí 12.45 i.n. Bíonn timpeall fiche cúig dalta i ngach rang. Eagraítear clár cuimsitheach spóirt sa tráthnóna óna 3.00 i.n. go 5.00 i.n. le haghaidh gach Cúrsa agus bíonn ar mhúinteoir a bheith i láthair. Cuirtear céilí ar siúl gach oíche agus caitheann múinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith. Fanann na scoláirí sna Coláistí don lón laethanta áirithe i rith an Chúrsa, bíonn ar mhúinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith.

Bíonn ceannairí ar gach cúrsa chun cabhrú leis na múinteoirí ó thaobh iompar na ndaltaí, labhairt na Gaeilge agus gach gné den chúrsa.

Má tá breis eolais nó bróiséirí uait is féidir glaoch orm san oifig nó nóta a chur chugam.

Le gach dea-ghuí,
Páidí Ó Sé,
Bainisteoir.