Cancellation Policy

  1. The balance of the course fee is payable 6 weeks prior to the course start date. Coláistí Chorca Dhuibhne reserves the right to treat a booking as cancelled due to non-payment of the balance by the due date.
  2. All cancellations must be in writing.
  3. A full refund is issued up to 4 weeks prior to the course start date, minus an administration fee of €30.
  4. The deposit is forfeited in the event of cancellations that occur 4 weeks prior to the course start date.
  5. A full deposit will only be refunded in extremely unprecedented circumstances.
  6. An administration charge of €30 will be charged for all cancellations processed

Polasaí i gcás cúrsa a chur ar ceal

Caithfear táille an chúrsa a bheith díolta 6 seachtaine roimh dháta tosnaigh an chúrsa.
Tá sé de chead ag Coláistí Chorca Dhuibhne an áirithint a chur ar ceal mura bhfuil an díolaíocht déanta roimh an dáta seo.
Caithfear gach cealú a chur i scríbhinn. Díolfar aisíoc iomlán suas le ceithre seachtaine roimh dháta tosaigh an chúrsa, seachas táille riaracháin do €30. Caillfear an éarlais sa chás go gcuirfear cúrsa ar ceal ceithre seachtaine nó níos congaraí do dháta tosaigh an chúrsa.
Ní aisíocfar éarlais iomlán ach i gcásanna eisceachtúla. Beidh costas riaracháin do €30 ar gach cealú.