Cancellation Policy

  1. The balance of the course fee is payable 6 weeks prior to the course start date. Coláistí Chorca Dhuibhne reserves the right to treat a booking as cancelled due to non-payment of the balance by the due date and, in that event, the deposit as already paid shall be forfeited in full and no refund of deposit shall be paid.
  2. In the event of a cancellation, in writing, up to 6 weeks prior to the course start date, a full refund shall issue, minus an administration fee of €75.
  3. The deposit is forfeited in the event of cancellations that occur within 6 weeks prior of the course start date.
  4. An administration charge of €75 will apply to all cancellations processed.
  5. In the event that a course is cancelled, due to circumstances beyond the college’s control, and/or on the advice of a third party, or advisory body, within 6 weeks of a course start date, all fees will be refunded, minus the course deposit.

Polasaí i gcás cúrsa a chur ar ceal

  1. Caithfear táille an chúrsa a bheith díolta 6 seachtaine roimh dháta tosaigh an chúrsa. Tá sé de chead ag Coláistí Chorca Dhuibhne an áirithint a chur ar ceal mura bhfuil an díolaíocht déanta roimh an dáta seo. Ní íocfar an earlais sa chás seo.
  2. Sa chás go gcuirfear áirithint ar ceal, i scríbhinn, laistigh de 6 seachtaine roimh dháta tosaigh an chúrsa, aisíocfar an táille iomlán lúide costas riaracháin €75.
  3. Caillfear an éarlais mara gcuirfear an áirithint ar ceal laistigh de 6 seachtaine do dháta tosaigh an chúrsa.
  4. Gearrfar táille €75 ar gach áirithint a chuirfear ar ceal.
  5. Sa chás go gcuirfear an cúrsa ar ceal de bharr cúinsí nach bhfuil aon smacht ag Coláistí Chorca Dhuibhne orthu , nó/agus de bharr comhairle ó thríú páirtí nó ghrúpa comhairleach, laistigh de 6 seachtaine do dháta tosaigh an chúrsa, aisíocfar an táille iomlán lúide an éarlais.