2020 Covid-19 Course Options

Distance Learning Course online- “An Ghaeltacht sa Bhaile”

Daily 2 hour online classes conducted through Zoom, hosted by our enthusiastic, highly qualified teaching team whom are registered with the Teaching Council.

Course Balance Refund

Refund of balance paid to date.

A Thuismitheoir/A Chaomhnóir & a dhalta dhil,

Is le croí trom atá Coláistí Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí ag cur in iúl go bhfuil Cúrsaí Samhraidh 2020 curtha ar ceal i mbliana de dheasca na paindéime Covid-19. Tá ana-dhíomá orainn i gColáistí Chorca Dhuibhne mar is buille tubaisteach é seo do cheantar Gaeltachta Chorca Dhuibhne. Is cúis bhróin í nach gcloisfear glór na nGael óg ar fud na dúichí. Táimid thar a bheith brónach nach mbeidh taithí Ghaeltachta á fháil ag daltaí óga na tíre i dtithe lóístín na mban tí ná sa choláiste Gaeilge ach oiread.

De bharr comhairle ósna húdaráis sláinte agus ar mhaithe le sláinte phoiblí a chosaint, ag cur san áireamh na bearta éigeandála atá á nglacadh maidir le Covid-19, tá cinneadh déanta ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta nach reáchtálfar aon chúrsa foghlama Gaeilge sa Ghaeltacht an samhradh seo de bharr na paindéime Covid-19.

Cailliúnt mhór ghroí an gnó dosna páirtithe leasmhara go léir, don bhfostaíocht, don gceantar, don dteanga, don gcomharsanacht agus don ngéilleagar áitiúil.

I láthair na huaire, an rud is tábhachtaí agus is práinní ná sláinte ár muintire. Guímid an dea-shláinte oraibh go léir, ar bhur gclannaibh agus bhur gcairde.

Táimid fíorbhuíoch as bhur gcomhoibriú leanúnach le Coláistí Chorca Dhuibhne. Tiocfaimid as agus beidh cúrsaí i mbarra a réime arís, gan mhoill.  Ardófar na seolta le díograis agus le fonn.

Idir an dá linn tugaigí aire mhaith dá chéile.

Bainistíocht & Foireann Choláistí Chorca Dhuibhne

covid-19-how-to-prevent-irish

Dear Parent, Guardian, Student,

It is with great regret Coláistí Chorca Dhuibhne wish to inform you of the cancellation of all of our Summer courses for 2020 due to the covid-19 pandemic we are currently experiencing. We are extremely disappointed at Coláistí Chorca Dhuibhne to make this announcement. It is sad that we will not hear the sound of the country’s youth immersing themselves in the West Kerry Gaeltacht this summer. We are also very disappointed that students will not get the opportunity to experience the Irish language in the homes of our Mná Tí and in the college itself.

This decision has been made by the Department of Culture, Heritage & the Gaeltacht based on advice from our health expert officials that no Irish summer course should be held this summer.

It is a considerable loss to our local community, to local employment, to our language and the local economy as a whole.

At this present time, the most important matter is the health, safety and well-being of family members and friends. We at Coláistí Chorca Dhuibhne wish you all good health.

We are very grateful for your continued support of Coláistí Chorca Dhuibhne.

We shall resume all our Irish language courses and activities as soon as it is safe to do so.

In the meantime, take good care.

Stay Home, Stay Safe.

Management & Staff of Coláistí Chorca Dhuibhne

Summer 2020 we are offering irish courses online

2-week-irish-course-distance-learning

DISTANCE LEARNING / GAEILGE CIANFHOGHLAMA

2 WEEK IRISH COURSE / CÚRSA COICíSE

PRIMARY SCHOOL, JUNIOR CERT & LEAVING CERT

Monday to Friday: 2 Hours
Cost: €150
Mode: Zoom

 8th – 19th June 2020
22nd Jun – 3rd July 2020
6th – 17th July 2020

Coláistí Chorca Dhuibhne 2020 Hoodie

Summer College Gaeltacht Chorca Dhuibhne