Léargas Ginearálta

Is féidir grá don nGaeilge a chothú sna daltaí trí thaithí thumoideachais. Cuirtear béim ar an dteanga labhartha, gramadach, An Fillteán Foghlama agus ullmhúchán don Scrúdú Béil. Baineann téamaí na Gaeilge leis an gCuraclam Bunscoile.

Faigheann daltaí chomh maith blaiseadh den réimse leathan litríochta, cultúr agus traidisiúin ó Chorca Dhuibhne. Úsáidtear modhanna múinte idirghníomhacha sna ranganna.

Eagraítear imeachtaí tráthnóna agus istoíche bunaithe ar threoirlínte do Shiollabais do na Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht. Mar shampla, ceardlanna, aoi-chainteoirí, imeachtaí beo cultúrtha agus mórán eile nach iad!

Cúrsaí ar fáil

Coláiste Mhuire Gan Smál

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
A1: 5 Eanáir 2024 - 19 Eanáir 2024Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €815 iomlán

C4: 16 Lúnasa 2024 - 30 Lúnasa 2024Lán
Téir ar an liosta feithimh
Táimid anseo chun cabhrú leat. Ná bíodh aon leisce ort téir i dteagmháil linn roimh chlárú dár liosta feithimh chun do roghanna a phlé

Cúrsa Coicíse

A2: 4 Bealtaine 2024 - 18 Bealtaine 2024Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €815 iomlán

Please note: As this course is in high demand, we will would kindly ask that students refrain from requesting specific Accommodation/ Centres.

Please ensure that friend groups are no larger than 4. Friend groups larger than four will be divided at the discretion of the accommodation officer.

Tá sé de dhualgas ar an scoláire an táille den dTréimhse Foghlama ar líne a íoc roimh tús an chúrsa. Gheobhaidh an scoláire aisíocaíocht ar an dtáille ón gColáiste Oiliúna fé seach.

A3: 19 Bealtaine 2024 - 31 Bealtaine 2024Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €815 iomlán

Táille an Chúrsa – €815*
*Éarlais ag teastáil – €50

Coláiste Mhuire Marino

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
Níl aon chúrsaí sceidealaithe faoi láthair
Táille an Chúrsa – €750*
*Éarlais ag teastáil – €50

Coláiste Naomh Phádraig

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
C3: 16 Lúnasa 2024 - 30 Lúnasa 2024

Cúrsa Coicíse

Táille an Chúrsa – €815*
*Éarlais ag teastáil – €50

Coláiste Froebel

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
Níl aon chúrsaí sceidealaithe faoi láthair
Táille an Chúrsa –
Cúrsa Coicíse: €750*
*Éarlais ag teastáil – €50

Coláiste Mhuire Gan Smál- Campas Phádraig Dúrlas

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
A3: 19 Bealtaine 2024 - 31 Bealtaine 2024Dúnta
Táille an Chúrsa  –
Cúrsa Coiscíse: €750*
*Éarlais ag teastáil – €100

Coláiste Hibernia

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
M1: 30 Mheitheamh 2024 - 14 Iúil 2024Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €815 iomlán

N1: 14 Iúil 2024 - 28 Iúil 2024Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €815 iomlán

Táille an Chúrsa  –
Cúrsa Coiscíse: €815*
*Éarlais ag teastáil – €50