There is nothing to show here!
Slider with alias múinteoirí not found.

Léargas Ginearálta

Is féidir grá don nGaeilge a chothú sna daltaí trí thaithí thumoideachais. Cuirtear béim ar an dteanga labhartha, gramadach, An Fillteán Foghlama agus ullmhúchán don Scrúdú Béil. Baineann téamaí na Gaeilge leis an gCuraclam Bunscoile.

Faigheann daltaí chomh maith blaiseadh den réimse leathan litríochta, cultúr agus traidisiúin ó Chorca Dhuibhne. Úsáidtear modhanna múinte idirghníomhacha sna ranganna.

Eagraítear imeachtaí tráthnóna agus istoíche bunaithe ar threoirlínte do Shiollabais do na Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht. Mar shampla, ceardlanna, aoi-chainteoirí, imeachtaí beo cultúrtha agus mórán eile nach iad!

Cúrsaí ar fáil

Coláiste Mhuire Gan Smál

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
A1: 4 Eanáir 2023 - 18 Eanáir 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €750 iomlán

C1: 30 Aibreán 2023 - 14 Bealtaine 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €815 iomlán

Please note: As this course is in high demand, we will would kindly ask that students refrain from requesting specific Accommodation/ Centres.

Tá sé de dhualgas ar an scoláire an táille den dTréimhse Foghlama ar líne a íoc roimh tús an chúrsa. Gheobhaidh an scoláire aisíocaíocht ar an dtáille ón gColáiste Oiliúna fé seach.

A2: 18 Lúnasa 2023 - 1 Meán Fómhair 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €815 iomlán

Táille an Chúrsa – €750*
*Éarlais ag teastáil – €50

Coláiste Mhuire Marino

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
B1: 1 Aibreán 2023 - 15 Aibreán 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €815 iomlán

B3: 2 Meán Fómhair 2023 - 16 Meán Fómhair 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €815 iomlán

Táille an Chúrsa – €750*
*Éarlais ag teastáil – €50

Coláiste Naomh Phádraig

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
C3: 18 Lúnasa 2023 - 1 Meán Fómhair 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse

Táille an Chúrsa – €650*
*Éarlais ag teastáil – €50

Coláiste Froebel

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
B2: 2 Aibreán 2023 - 16 Aibreán 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €50 éarlais | €815 iomlán

Táille an Chúrsa –
Cúrsa Coicíse: €750*
*Éarlais ag teastáil – €50

Coláiste Mhuire Gan Smál- Campas Phádraig Dúrlas

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
C2: 14 Bealtaine 2023 - 27 Bealtaine 2023

Please contact the office to discuss this course- 06691 56100

Táille an Chúrsa  –
Cúrsa Coiscíse: €750*
*Éarlais ag teastáil – €100

Coláiste Hibernia

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht
M1: 9 Iúil 2023 - 23 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €265 éarlais | €815 iomlán

Táille an Chúrsa  –
Cúrsa Coiscíse: €750*
*Éarlais ag teastáil – €100