Eolas do Mhúinteoirí

Mo bhuíochas dod fhiosrúchán faoi múineadh le Coláistí Chorca Dhuibhne i 2017. Gach bliain deinimíd ár ndícheall breis daltaí a mhealladh go Corca Dhuibhne. Bheinn buíoch díot dá bhféadfá aon chúnamh a thabhairt dúinn maidir le heolas faoi na cúrsaí a scaipeadh i measc múinteoirí agus daltaí. 

Seo a leanas dátaí do chúrsaí 2017;

Cúrsa d’Ábhar Oidí

A: 4 January 2017-18 January 2017Closed
2 Week Course | €100 deposit | €750 total
Balance Payment must be made by 23rd December 2016
B: 8 April 2017-22 April 2017Closed
2 Week Course | €100 deposit | €750 total
Closing date for applications is 04/02/2017 and closing date for balance payment is 16/03/2017
C: 30 April 2017-14 May 2017Closed
2 Week Course | €100 deposit | €750 total
Closing date for applications is 17/02/2017 and closing date for balance payment is 13/04/2017
E: 2 September 2017-16 September 2017

2 Week Course | €100 deposit | €750 total
Closing date for applications is 21/04/2017
D: 13 August 2017-27 August 2017

2 Week Course | €100 deposit | €750 total

Gnáthchúrsaí

B: 28 June 2017-20 July 2017

3 Week Course | €220 deposit | €950 total
C: 28 June 2017-13 July 2017

2 Week Course | €220 deposit | €750 total
D: 21 July 2017-12 August 2017

3 Week Course | €220 deposit | €950 total
E: 21 July 2017-5 August 2017

2 Week Course | €220 deposit | €750 total

Coláiste Íde

Junior Certificate
A: 18 June 2017-9 July 2017Full
3 Week Course | €220 deposit | €950 total
B: 9 July 2017-23 July 1201

2 Week Course | €220 deposit | €750 total
Primary School
B: 9 July 2017-23 July 2017

2 Week Course | €220 deposit | €750 total

Is iad dualgaisí múinteoirí na ngnáthchúrsaí ná múineadh sna ranganna ar maidin óna 10.00 r.n. go dtí 12.45 i.n. Bíonn timpeall fiche cúig dalta i ngach rang. Eagraítear clár cuimsitheach spóirt sa tráthnóna óna 3.00 i.n. go 5.00 i.n. le haghaidh gach Cúrsa agus bíonn ar mhúinteoir a bheith i láthair. Cuirtear céilí ar siúl gach oíche agus caitheann múinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith. Fanann na scoláirí sna Coláistí don lón laethanta áirithe i rith an Chúrsa, bíonn ar mhúinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith.

Bíonn ceannairí ar gach cúrsa chun cabhrú leis na múinteoirí ó thaobh iompar na ndaltaí, labhairt na Gaeilge agus gach gné den chúrsa.

Má tá breis eolais nó bróiséirí uait is féidir glaoch orm san oifig nó nóta a chur chugam.

 

Le gach dea-ghuí,
Gearóid Ó Brosnacháin,
Bainisteoir.