Scoláirí Hibernia/ Hibernia Students

Cuireann Coláistí Chorca Dhuibhne fáilte roimh mhic léinn Choláiste Hibernia 2016 chomh fada le Gaeltacht Chorca Dhuibhne in iarthar Cho. Chiarraí.  Caithfidh na mic léinn coicís dá gcuid Tréimhse Foghlama i dtithe mhná tí Chorca Dhuibhne i mí Iúil na bliana 2016.  Táthar ag súil leis go raghaidh sé chun tairbhe na mac léinn ar fad agus go mbainfidh na mic léinn taitneamh as a dtréimhse staidéir sa leithinis.

Coláistí Chorca Dhuibhne welcomes the students of Hibernia College to the Corca Dhuibhne Gaeltacht of West Kerry in July 2016.  The students will spend two weeks in local family accommodation with mná tí, while attending a two week Gaeltacht Placement Programme.  We hope it will be a practical, useful, rewarding and enjoyable experience for everyone concerned.