Employment Opportunities

Interested in Working with US?

Eolas do Mhúinteoirí

Mo bhuíochas dod fhiosrúchán faoi múineadh le Coláistí Chorca Dhuibhne i 2019. Gach bliain deinimíd ár ndícheall breis daltaí a mhealladh go Corca Dhuibhne. Bheinn buíoch díot dá bhféadfá aon chúnamh a thabhairt dúinn maidir le heolas faoi na cúrsaí a scaipeadh i measc múinteoirí agus daltaí. 

Seo a leanas dátaí do chúrsaí:

Cúrsa d’Ábhar Oidí

No courses currently scheduled

Gnáthchúrsaí

D1: 5 June 2021 - 20 June 2021Full
Join Waiting List
We are here to help. Please feel free to contact us prior to signing up for our wait list to discuss your options

2 Week Course | €250 deposit | €880 total

E1: 20 June 2021 - 5 July 2021

2 Week Course | €250 deposit | €880 total

F1: 6 July 2021 - 21 July 2021

2 Week Course | €250 deposit | €870 total

G1: 21 July 2021 - 5 August 2021

2 Week Course | €250 deposit | €830 total

H1: 6 August 2021 - 21 August 2021

2 Week Course | €250 deposit | €820 total

Coláiste Íde

I1: 19 June 2021 - 4 July 2021
Boys Full

2 Week Course | €250 deposit | €880 total

J1: 4 July 2021 - 19 July 2021

2 Week Course | €250 deposit | €850 total

K1: 19 July 2021 - 3 August 2021

2 Week Course | €250 deposit | €820 total

Is iad dualgaisí múinteoirí na ngnáthchúrsaí ná múineadh sna ranganna ar maidin óna 10.00 r.n. go dtí 12.45 i.n. Bíonn timpeall fiche cúig dalta i ngach rang. Eagraítear clár cuimsitheach spóirt sa tráthnóna óna 3.00 i.n. go 5.00 i.n. le haghaidh gach Cúrsa agus bíonn ar mhúinteoir a bheith i láthair. Cuirtear céilí ar siúl gach oíche agus caitheann múinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith. Fanann na scoláirí sna Coláistí don lón laethanta áirithe i rith an Chúrsa, bíonn ar mhúinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith.

Bíonn ceannairí ar gach cúrsa chun cabhrú leis na múinteoirí ó thaobh iompar na ndaltaí, labhairt na Gaeilge agus gach gné den chúrsa.

Má tá breis eolais nó bróiséirí uait is féidir glaoch orm san oifig nó nóta a chur chugam.

Le gach dea-ghuí,
Páidí Ó Sé,
Bainisteoir.