Eolas do Mhúinteoirí

Mo bhuíochas dod fhiosrúchán faoi múineadh le Coláistí Chorca Dhuibhne i 2019. Gach bliain deinimíd ár ndícheall breis daltaí a mhealladh go Corca Dhuibhne. Bheinn buíoch díot dá bhféadfá aon chúnamh a thabhairt dúinn maidir le heolas faoi na cúrsaí a scaipeadh i measc múinteoirí agus daltaí. 

Seo a leanas dátaí do chúrsaí:

Cúrsa d’Ábhar Oidí

A: 9 January 2020 - 23 January 2020Closed

2 Week Course | €100 deposit | €750 total

B: 4 April 2020 - 18 April 2020Closed

2 Week Course | €100 deposit | €750 total

C: 3 May 2020 - 17 May 2020Full

2 Week Course | €100 deposit | €750 total

Gnáthchúrsaí

D: 1 June 2020 - 23 June 2020Full

3 Week Course | €250 deposit | €995 total

E: 24 June 2020 - 9 July 2020

2 Week Course | €250 deposit | €830 total

If you would like to be placed on a Waiting List please Contact the Office

F: 10 July 2020 - 25 July 2020

2 Week Course | €250 deposit | €820 total

G: 26 July 2020 - 9 August 2020

2 Week Course | €250 deposit | €790 total

S: 10 August 2020 - 23 August 2020

2 Week Course | €250 deposit | €790 total

Coláiste Íde

H: 13 June 2020 - 4 July 2020Full

3 Week Course | €250 deposit | €980 total

I: 5 July 2020 - 19 July 2020

2 Week Course | €250 deposit | €780 total

J: 19 July 2020 - 2 August 2020

2 Week Course | €250 deposit | €760 total

Is iad dualgaisí múinteoirí na ngnáthchúrsaí ná múineadh sna ranganna ar maidin óna 10.00 r.n. go dtí 12.45 i.n. Bíonn timpeall fiche cúig dalta i ngach rang. Eagraítear clár cuimsitheach spóirt sa tráthnóna óna 3.00 i.n. go 5.00 i.n. le haghaidh gach Cúrsa agus bíonn ar mhúinteoir a bheith i láthair. Cuirtear céilí ar siúl gach oíche agus caitheann múinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith. Fanann na scoláirí sna Coláistí don lón laethanta áirithe i rith an Chúrsa, bíonn ar mhúinteoir a bheith i bhfeighil anseo chomh maith.

Bíonn ceannairí ar gach cúrsa chun cabhrú leis na múinteoirí ó thaobh iompar na ndaltaí, labhairt na Gaeilge agus gach gné den chúrsa.

Má tá breis eolais nó bróiséirí uait is féidir glaoch orm san oifig nó nóta a chur chugam.

 

Le gach dea-ghuí,
Páidí Ó Sé,
Bainisteoir.